ZSNP, a.s. v likvidácii

Priemyselná 12

965 63 Žiar nad Hronom

SLOVENSKO

Bola vymazaná z obchodného registra dňa 4.4.2024

 

 

Informácie o likvidácii spoločnosti a vyplatení likvidačného zostatku:

 Informácia o priebehu likvidácie spoločnosti ZSNP a.s. v likvidácii.pdf

 

Oznámenie o prijatí peňazí do notárskej úschovy.pdf

 

Sprievodný list vyhlásenie akcií za neplatné vzor.pdf

 

Žiadosť o výplatu likvidačného zostatku vzor.pdf