Vitajte na stránkach spoločnosti ZSNP, a.s.

Spoločnosť ZSNP, a.s., patrí  k najvýznamnejším hutníckym podnikom v Slovenskej republike, so zameraním na spracovanie hliníka.

V roku 2002 bola sprivatizovaná private equity skupinou Penta.

Roky od príchodu nového majiteľa uplynuli v rýchlom tempe reštrukturalizačných zmien.


Aktuality

5.12.2012
REKULTIVÁCIA ODKALISKA DOKONČENÁ
ZSNP, a.s. dokončil projekt Rekultivácia odkaliska Kalové pole. Tento mimoriadne náročný projekt zameraný na odstránenie starej environmentálnej záťaže trval šesť rokov a celkom na sanáciu Kalového poľa bolo vynaložených 53 miliónov eur.
viac »

11.05.2012
UNIKÁTNY PROJEKT REKULTIVÁCIE KALOVÉHO POĽA VO FINÁLNEJ FÁZE
ZSNP, a.s., plánuje v druhom polroku tohto roka uskutočniť práce súvisiace s kolaudáciou stavby rekultivácia Kalového poľa, jeho uvedením do skúšobnej prevádzky a predprípravy na uvedenie do neškodného stavu.
viac »Archív