"Private equity skupina Penta, ako majoritný vlastník ZSNP, a.s., v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom má podiel na vzniku hnedého priemyselného parku, ktorý bol vytvorený bez podpory štátu."

Profil spoločnosti » Priemyselný park » Charakteristika priemyselného parku

Domov

Priemyselný park sa rozkladá sa na ploche 287 hektárov.  

V areáli priemyselného parku v súčasnosti pôsobí približne 180 subjektov, z ktorých 35 má aj sídlo na adresách prislúchajúcich do tohto areálu.   

V areáli je zamestnaných cca 4 700 pracovníkov. 

Spoločnosti v areáli priemyselného parku  dosahujú ročné tržby takmer 700 mil. Eur

Spoločnosti využívajú benefity, ktoré im poskytuje priemyselný park:

 • Kompletne vybudovaná dopravná, energetická a vodohospodárska infraštruktúra (cesty, železnica, energetické siete a kanalizácia), s možnosťami ďalšieho rozširovania.
 • Prítomnosť energetického komplexu pre kompletné zabezpečenie energiami - elektrická energia, tepelná energia, zemný plyn, tlakový vzduch, priemyslená a pitná voda, odpadová voda.
 • Možnosť rozšírenia, resp. dobudovania výrobných kapacít na pozemkoch priemyselného parku ZSNP.
 • Blízkosť skládky priemyselného odpadu (cca 3 km).
 • Zabezpečenie všetkých služieb týkajúcich sa starostlivosti o priemyselný park (ochrana areálu, letná a zimná údržba a oprava komunikácií, pravidlené čistenie výpustí ... atď).

K najvýznamnejším spoločnostiam podnikajúcim v areáli priemyselného parku patria:

 • Slovalco, a.s.: 64%   Hydroaluminium, Nórsko – výroba primárneho hliníka
 • Nemak, s.r.o.: 100% Nemak, Mexiko - hliníkové odliatky
 • Fagor Ederlan Slovakia, a.s.: 100% Fagor Ederlan, Španielsko - hliníkové odliatky
 • Sapa Profily, a.s.: 100% SAPA AB, Švédsko - hliníkové profily
 • Thermosolar, s.r.o.: 100% nemecký vlastník - slnečné kolektory
 • Dalkia Industry Žiar nad Hronom: 100% Dalkia, a. s., Slovakia - energetické služby