„Sme hrdí, že sme súčasťou dejín výroby hliníka na Slovensku“

Profil spoločnosti » Míľniky v histórii

Domov

Spoločnosť ZSNP, a.s., píše svoju históriu už od roku 1951.


Viac ako pol storočia sme boli oddaní hliníku.


V dôsledku rôznych zmien, ktoré priniesol sám život a najmä zmeny v trhovom prostredí, sa naša spoločnosť, ktorá v minulosti zahŕňala ucelenú vertikálnu líniu od výroby primárneho hliníka až po výrobu finálnych hliníkových produktov,  prerozdelila na individuálne organizačné jednotky a na samostatné právne subjekty. Tieto dnes podnikajú vo vlastnom mene a ďalej napĺňajú hliníkový program.


1951    - založenie Kovohút Hron, n.p.

1953    - vyrobená prvá tona hliníka

1954    - zmena názvu podniku na Závod Slovenského národného povstania

1967    - rozšírenie produktového portfólia o finálne výrobky a polotovary z hliníka

1985    - začiatok rozsiahlej modernizácie výroby hliníka

1998    - ukončenie výroby primárneho hliníka Söderbergovou technológiou

2002    - certifikácia ISO 9001:2000

            - privatizácia ZSNP, a.s.

            - zmena názvu Závod Slovenského národného povstania, a. s. na ZSNP, a.s.

2003    - rozsiahla reštrukturalizácia spoločnosti

2004    - prijatie novej stratégie spoločnosti

2005    - zavedenie produktových značiek pre vybrané výrobné závody

            - certifikácia STN EN ISO 14001:1998 a OHSAS 18001:1999

2006    - predaj vybraných dcérskych spoločností strategickým investorom

              (Alufinal, ZSNP Foundry, Tubapack, Sloval, ZSNP Recykling, VUM)

2007    - zavedenie produktových značiek pre závody Enevia a Naradex 

2008    - predaj závodu Enevia strategickému investorovi

2012    - predaj závodov Finalcast a Naradex strategickému investorovi

2015    - predaj prevádzky Doprava strategickému investorovi