"Spoločnosť ZSNP, a.s. bola v roku 2002 sprivatizovaná private equity skupinou Penta. Roky od príchodu nového majiteľa uplynuli v rýchlom tempe reštrukturalizačných zmien."

Pre akcionárov » Pre akcionárov

Domov

Vážení akcionári,

VZOR AKCIE.pdf


  • Individuálne účtovné závierky a výročné správy

Dokumenty na stiahnutie:

Výročná správa ZSNP 2014.pdf

Ročná účtovná závierka ZSNP 2015.pdf

Výročná správa ZSNP 2015.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 30_06_2015.pdf

Ročná účtovná závierka ZSNP 2016.pdf

Výročná správa ZSNP 2016.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 30_06_2016.pdf

Ročná účtovná závierka ZSNP 2017.pdf

Výročná správa ZSNP 2017.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 29_06_2017.pdf

Ročná účtovná závierka ZSNP 2018.pdf

Výročná správa ZSNP 2018.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 29_06_2018.pdf

Ročná účtovná závierka ZSNP 2019.pdf

Výročná správa ZSNP 2019.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 28_06_2019.pdf

zverejnenie údajov v zmysle § 188 odsek 5 ObZ z RVZ konaného dňa 27_08_2020.pdf

Mimoriadna účtovná závierka za obdobie od 01.01.2020 do 31.08.2020