"Spoločnosť ZSNP, a.s. bola v roku 2002 sprivatizovaná private equity skupinou Penta. Roky od príchodu nového majiteľa uplynuli v rýchlom tempe reštrukturalizačných zmien."

Pre akcionárov » Informácia o výplate dividend

Domov

Spoločnosť ZSNP, a.s. v likvidácii dividendy za obdobie od 01.01.2020 do 31.08.2020 nevypláca.

» Kontakt