"Spoločnosť ZSNP, a.s. bola v roku 2002 sprivatizovaná private equity skupinou Penta. Roky od príchodu nového majiteľa uplynuli v rýchlom tempe reštrukturalizačných zmien."

Profil spoločnosti » Orgány spoločnosti a vedenie

Domov

Predstavenstvo:

PREDSEDA:      Ing. Ján KLIMKO


ČLENOVIA:      
Ing. Marián CHYLIK Dozorná rada:

ČLENOVIA:       Dr.h.c. Ing. Jozef PITTNER

                       Ing. Pavol ĎURICA

                       Ing. Jozef ŠPIRKOVedenie spoločnosti:

GENERÁLNY RIADITEĽ:                          Ing. Ján KLIMKO
RIADITEĽ PRE FINANCIE:                       Ing. Marian CHYLIK

Kontakt