"Synergické efekty nadväzujúcich podnikateľských výrob"

Profil spoločnosti » Štruktúra spoločnosti » Dcérske spoločnosti

Domov

Spoločnosť ZSNP, a.s. v likvidácii, zabezpečuje spoluprácu svojich dcérskych spoločností s ostatnými subjektami podnikajúcimi v areáli priemyselného parku, s cieľom dosahovania a zvyšovania efektívneho synergického efektu nadväzujúcich podnikateľských aktivít.

.

Spoločnosti s rozhodujúcim vplyvom ZSNP, a.s.:


ZSNP SAV, s.r.o.      - spracovanie alkalickej vody

Enviroservis, s.r.o.   - environmentálne merania, analýzy a poradenstvo


.