"Naša krajina, priestor na ktorom nám záleží"

Ekológia » Environmentálna politika

Domov

Ochrana životného prostredia sa zaraďuje medzi hlavné prioroty našej spoločnosti.

Hlavným cieľom je odstránenie historických záťaží z výroby primárneho hliníka.

K princípom environmentálnej politiky patria:

  • Vykonávať činnosti spoločnosti  striktne v súlade s environmentálnymi právnymi normami, predpismi a ďalšími požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť

  • Zabezpečovať prevenciu a preventívnymi opatreniami zlepšovať ochranu životného prostredia odstraňovaním príčin priamo pri zdroji.

  • Minimalizovať znečisťovanie životného prostredia prijímaním a realizáciou environmentálnych opatrení vo všetkých činnostiach.

  • Viesť zamestnancov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti recyklácie odpadov.