"Investovanie do zamestnancov považujeme za programovanie úspechu firmy"

Ľudské zdroje » Starostlivosť o zamestnancov

Domov

Cieľom starostlivosti o zamestnancov je ocenenie ich práce, lojality a vytvorenie podmienok pre motiváciu a stabilizáciu zamestnancov.


Starostlivosť o zamestnancov zahŕňa:

  • Regenerácia pracovných síl prostredníctvom poukážok - poukážky zamestnanci môžu využívať v relaxačných centrách, rôznych športových zariadeniach, kinách, lekárňach, kníhkupectvách, atď.,

  • Príspevok na stravu na všetkých troch zmenách v areáli ZSNP. Zamestnanci majú možnosť výberu zo 6 hlavných jedál. Systém objednávania stravy je organizovaný prostredníctvom čipových kariet,

  • Príspevok na dovolenku a vianočný príspevok, 

  • Doplnkové dôchodkové poistenie, 

  • Pozornosť v podobe darčeka, ktorý dostávajú zamestnanci pred Vianocami a pri príležitosti výročia ZSNP, 
  • Vernostný program - finančné ocenenie pri príležitosti pracovného jubilea, 
  • Pitný režim je zabezpečený zásobníkmi pitnej vody.

ZSNP, a.s. záleží na spokojnosti zamestnancov a preto realizuje pravidelné prieskumy, ktorými sleduje úroveň zamestnaneckej spokojnosti a dáva im priestor na vyjadrenie svojich názorov, návrhov.

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZSNP

POSTUP PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZSNP SAV