finalcast@finalcast.sk

Kontakty » Zoznam kontaktov » FINALCAST, s.r.o.

Domov

Svoje odkazy nám prosím zasielajte cez priložený formulár. Ďakujeme.

V prípade telefonického a faxového spojenia využite prosím nasledovné priame linky:

Manažér predaja:
Ing. Pavel Prokein      - tel.: +421/(0)45/ 601 2516 
                                - fax: +421/(0)45/ 601 2523  

email: prokein.pavel@finalcast.sk